Aktiv Skola 2016

januari

Klimatsmart skola

Klimatsmart skola

Vårt utbildningsmaterial om miljö, Klimatsmart skola, har gått ut till Sveriges alla skolor. Materialet finns i tre editioner, låg-, mellan- och högstadiet. Missa inte att du även kan ladda ner materialet kostnadsfritt från Kunskapsbanken.

Var smart - säg nej

Vårt digitala utbildningsmaterial Var smart - säg nej till tobak släpps för kostnadsfri nedladdning från Kunskapsbanken.

Föreläsning för Pysslingen

Tid: 12:30 - 13:30
Den 28 januari föreläser Petra Staaff i Stockholm för personal från Pysslingens skolor.

februari

Respons #1

Respons #1

Respons nummer 1 med annonsbilaga distribueras kostnadsfritt till Sveriges alla skolor.

mars

Filmad föreläsning

Petra Staaffs filmade föreläsning om barn till missbrukare ges ut tillsammans med en lärarhandledning.

Petra Staaff föreläser

Tid: 13:00 - 16:00
Den 3 mars föreläser Petra Staaff i Kungsbacka om barn till missbrukare.

april

Föreläsning om grooming

Föreläsning om grooming

Tid: 13:00 - 15:00
Petra Staaff föreläser om grooming i Stockholm den 7 april och i Halmstad den 21 april.

Skolsköterskekongressen

Aktiv Skola medverkar på Skolsköterskekongressen 14-15 april i Stockholm.
BUP-kongressen

BUP-kongressen

Aktiv Skola medverkar på BUP-kongressen 20-21 april i Uppsala. Årets kongress har temat missbruk.

maj

Föreläsning om grooming

Föreläsning om grooming

Tid: 13:00 - 15:00
Petra Staaff föreläser om grooming i Göteborg den 12 maj och i Eskilstuna den 19 maj.
Respons #2

Respons #2

Respons nummer 2 distribueras kostnadsfritt till Sveriges alla skolor.

juni

Hälsa på skolan

Hälsa på skolan

Uppföljning av vårt populära utbildningsmaterial Hälsa på skolan. PowerPoint-presentationer anpassade för låg- mellan- och högstadiet finns för nedladdning från Kunskapsbanken.

juli

augusti

Utbildningsmaterial om ungas vardag på nätet

Utbildningsmaterial om ungas vardag på nätet

Ett utbildningsmaterial om grooming och ungas vardag på nätet som riktar sig till dig som jobbar med barn och unga finns för nedladdning från Kunskapsbanken. Materialet innehåller bland annat övningar att göra i klassrummet.
Föräldrahandboken

Föräldrahandboken

En handbok delas ut till föräldrar till alla barn som börjar årskurs ett i höst.

september

Handlingsplan mot kränkande behandling

Vi uppdaterar Kunskapsbanken med en handlingsplan mot kränkande behandling.
Föreläsning om grooming

Föreläsning om grooming

Tid: 13:00 - 15:00
Petra Staaff föreläser om grooming i Sundsvall den 6 september och i Linköping den 14 september.
Respons #3

Respons #3

Respons nummer 3 med annonsbilaga distribueras kostnadsfritt till Sveriges alla skolor.

oktober

Skolforum

Skolforum

Aktiv Skola medverkar på Skolforum 31 oktober-1 november i Stockholm.

november

Respons #4

Respons #4

Respons nummer 4 distribueras kostnadsfritt till Sveriges alla skolor.

december

Utbildningsmaterial om självskadebeteende

Ett digitalt material om psykisk ohälsa med fokus på självskadebeteende släpps för kostnadsfri nedladdning från Kunskapsbanken.