Aktiv Skola 2015

januari

Grooming

Grooming

Ett informations- och diskussionsmaterial om grooming anpassat för elever på högstadiet och gymnasiet finns nu för nedladdning.

februari

Respons #1

Respons #1

Respons nummer 1 med annonsbilaga distribueras kostnadsfritt till Sveriges alla skolor.
Petra Staaff föreläser

Petra Staaff föreläser

Aktiv Skolas expert inom hälsa/psykisk ohälsa Petra Staaff föreläser på kampanjveckan "Spela roll" i Falun.

mars

april

Månadens tema: hälsa

Månadens tema: hälsa

Barnrättsdagarna

Aktiv Skola medverkar på Barnrättsdagarna 14-15 april i Örebro.
Hälsa på skolan

Hälsa på skolan

Vårt nya utbildningsmaterial Hälsa på skolan har gått ut till Sveriges alla skolor. Materialet finns i tre editioner, låg-, mellan- och högstadiet. Missa inte att du även kan ladda ner det kostnadsfritt här på hemsidan.

maj

Respons #2

Respons #2

Respons nummer 2 distribueras kostnadsfritt till Sveriges alla skolor.

Skolsköterskekongressen

Aktiv Skola medverkar på Skolsköterskekongressen 7-8 maj i Karlstad.
Petra Staaff föreläser

Petra Staaff föreläser

Petra Staaff föreläser om barn till missbrukande föräldrar på Skolsköterskekongressen.

juni

Månadens tema: mobbning

Månadens tema: mobbning

juli

augusti

Bästis

Bästis

Nu finns vårt nya utbildningsmaterial Bästis för nedladdning under "Kunskapsbanken". Bästis är ett informationsmaterial om mobbning som riktar sig mot tre målgrupper - föräldrar, vuxna i skolan och elever. Fokus ligger på hur föräldrar kan göra för att bidra, hjälpa och stötta skolan och varandra.

september

Månadens tema: hälsa

Månadens tema: hälsa

Respons #3

Respons #3

Respons nummer 3 med annonsbilaga distribueras kostnadsfritt till Sveriges alla skolor.

oktober

Petra Staaff föreläser

Petra Staaff föreläser

Petra Staaff föreläser om barn till missbrukare i Stockholm 6/10, Sundsvall 20/10 och Örebro 22/10.
Månadens tema: miljö

Månadens tema: miljö

Skolforum

Skolforum

Aktiv Skola medverkar på Skolforum 26-27 oktober i Stockholm.

november

Verktygslådan 4

Verktygslådan 4

Verktygslådan 4 är här! Verktygslådan ska underlätta för skolpersonal i låg- och mellanstadiet i det viktiga arbetet att hitta, förstå och hjälpa barn till missbrukare. I verktygslådan hittar du handfasta redskap som går att använda direkt i undervisningen. Finns att ladda ner under Kunskapsbanken.
Petra Staaff föreläser

Petra Staaff föreläser

Petra Staaff föreläser om barn till missbrukare i Göteborg 10/11 och Helsingborg 17/11.
Respons #4

Respons #4

Respons nummer 4 distribueras kostnadsfritt till Sveriges alla skolor.

december