Till föräldrar

Lathund mot narkotika

I dag är inte frågan om våra barn kommer att möta droger. Utan när. Följdfrågan för alla föräldrar blir därför: hur kan vi förbereda dem inför detta oundvikliga möte, så att de vet vad det innebär och kan välja en annan väg? Den här lathunden mot narkotika hjälper dig.

Föräldrahandboken

Att börja i skolan är ett stort och spännande steg i livet för såväl barn som föräldrar. Därför har vi på Aktiv Skola tagit fram en föräldrahandbok riktad till alla föräldrar vars barn börjar i första klass.

Starta en föräldraförening - lathund

Att starta en förening är varken krångligt eller svårt, men det finns vissa formalia som bör uppfyllas.

Starta en föräldraförening

Föräldrasamverkan är av största vikt för alla parter: elever, skola och föräldrar. Redan 1892 startade den allra första föräldraföreningen på Alnön utanför Sundsvall, syftet var att verka för ett samarbete mellan hem och skola. Det var viktigt då och är minst lika viktigt i dag.

Mobbning är alltid ett vuxenansvar

För att komma tillrätta med mobbning måste man arbeta på många olika plan. En viktig del av arbetet är föräldrasamverkan. Det är konstaterat att på de skolor där det finns föräldrasamverkan så är det mindre mobbning.