Grooming

Grooming innebär att någon tar kontakt med barn under 15 år för att längre fram begå övergrepp. Oftast sker den första kontakten på ett chattforum eller på en sida för kontaktannonser.

Internet är i dag fullt ut integrerad i våra ungas vardag. De lever och agerar online. Det är viktigt att poängtera att det mesta som våra unga gör på nätet är positivt och mer eller mindre riskfritt. De har skoj, de umgås och de lär sig saker. Dock är det så, som i vilken annan miljö som helst, att det kan hända och händer att någon råkar ut för kränkande behandling, mobbning, diskriminering och sexuella trakasserier. Det är dock centralt att vi som vuxna inte ser Internet som boven, utan utgår från insikten att Internet endast är ytterligare en arena där olika former av utsatthet kan förekomma, att det till syvende och sist handlar om mellanmänskliga problem, snarare än teknikorienterade. Om vuxenvärlden fastlägger bilden av att Internet är en farozon riskerar vi att skuldbelägga de unga som faktiskt utsätts.

Förutom att söka information till skolarbeten, spela spel och chatta med vänner använder barn och unga Internet även för att utforska sin egen sexualitet och prova olika sexuella fantasier. Ibland kan det kanske vara så att det saknats något i skolans sexualundervisning eller att individen är undrande på frågor som rör exempelvis HBT (homosexuella, bisexuella och transpersoner).

Frivillig exponering, där hen exempelvis lägger ut avklädda bilder för att stärka ett redan starkt självförtroende eller bearbeta ett svagt självförtroende är en del av många ungdomars liv. I en tid då pornografin blivit mer utbredd, och till viss del ”rumsren”, lockar det många och bidrar till en avdramatiserad syn på sexualitet. Nyfikenhet hör ungdomen till men, som i andra delar av livet, kan individen vara i behov av guidning och stöttning.

Riskmiljö

Sexuella kränkningar och grooming kan ske via de flesta sociala mötesplatserna på Internet, det är alltså inte endast förpassat till nätverk av sexuell karaktär. Förövare hittar vanligtvis sina offer via mötesplatser för unga, och är duktiga på att identifiera unga som mår dåligt och/eller saknar ett stabilt socialt nätverk. Det tycks vara en gemensam faktor, det vill säga att offren oftast redan befinner sig i en riskmiljö där Internet endast är ytterligare ett gränssnitt där deras utsatthet blir belyst.

Den här typen av sexuella kontaktförsök är dessvärre ingen ovanlighet för våra barn och unga. En förklaring till det kan vara att kommunikationsvägarna mellan vuxna och barn har multiplicerats med tekniken. Det har lett till att många unga utvecklat egna strategier för att hantera den här typen av förfrågningar, det tycks även vara något man hellre diskuterar med jämnåriga då vuxenvärlden förefaller sakna den kompetens som efterfrågas. Det är en utmaning för alla vuxna, hur finns vi där för våra ungdomar utan att skuldbelägga dem?

Det finns olika sätt för förövare att exploatera barn och unga: att söka upp sina offer på nätet och odla en förtroendegivande relation som man sedan utnyttjar för att få till stånd en träff i det verkliga livet och då med ett fysiskt övergrepp som mål. Att genomföra övergreppet via datorn, d.v.s. genom att blotta sig, skicka bilder, hota om repressalier som att visa bilder för familjen om offret inte fortsätter att visa upp sig mer och mer.

Förbereda ett övergrepp

Det första tillvägagångssättet i ovanstående stycke är vad som numera kallas ”grooming”, det vill säga när en förövare tar kontakt med barn och unga under 15 år i syftet att begå ett fysiskt övergrepp. Begreppet grooming kommer från engelskan och kan översättas med att ”ansa”, ”trimma” och ”förbereda”, där det sistnämnda, att förbereda ett framtida övergrepp, är vad som framförallt avses.

Det finns, generellt, två typer av ”groomare”:

1. Förövaren som har tät kontakt med den unga under en längre tid, som finns där, stöttar och kommer med komplimanger för att bygga upp en stabil, varaktig och manipulativ relation. När förövaren sett till att bli en väsentlig del i den ungas liv utnyttjar han förtroendet genom att gradvis smyga in frågor med sexuella anspelningar som sedan eskalerar till frågor som kan röra träffar i det verkliga livet.

2. Förövaren är rakt på sak, berättar om sina sexuella önskemål och erkänner eventuellt även sin riktiga ålder. Förövaren har ett kort tålamod och skickar ut massförfrågningar, upp till hundratals spam-mail, med samma innehåll och hoppas på att få ”napp”.

Den här typen av kontakter sker ofta i hemlighet och framförallt mellan vuxna män och unga flickor. Det är viktigt att poängtera att många barn och unga skäms över att ha blivit utsatta och i vissa fall skuldbelägger sig själva. Därför måste ansvarsfulla vuxna i barnens närhet förenkla möjligheterna för barn och unga att berätta om sina upplevelser så fort de inträffar. Det är även viktigt att vara på det klara med att alla liknande kontakter inte alltid resulterar i ett fysiskt övergrepp, men att hetsas att exempelvis strippa i webbkameran kan ge lika djupa sår i en ung själ.

Ladda gärna ner vårt utbildningsmaterial "Va snygg du e!", ett informations- och diskussionsmaterial om grooming för högstadiet och gymnasiet. Där hittar du mer information samt övningar som passar i klassrummet.