Förälder

Om ditt barn mobbar

Har du fått reda på att ditt barn utsätter andra för kränkande behandling? Lär dig hur du hanterar situationen på ett lämpligt sätt.

Du som förälder

Att som förälder eller nära vuxen få reda på att ens barn är föremål för kränkningar eller utsätter andra för kränkningar kan väcka många olika känslor och frågor.

Nätmobbning

Internet är en fantastisk plats för utveckling och samspel. Men som i vilken miljö som helst finns det risker som vi vuxna bör känna till.