Mobbning

 

Mer om mobbning

Vad är mobbning?

Det finns olika sorters mobbning, till exempel fysisk, psykisk eller verbal mobbning. Det man brukar kalla för mobbning är ofta någon form av kränkande behandling mot en person under en längre tid.

Vad säger lagen?

Barn och elever har i och med den nya lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling fått ett starkare skydd. BEO, (Barn- och elevombudet) ska se till att lagen följs.

Grooming

Grooming innebär att någon tar kontakt med barn under 15 år för att längre fram begå övergrepp. Oftast sker den första kontakten på ett chattforum eller på en sida för kontaktannonser.