Miljö

Mer om miljö

Vad är klimat?

Klimat är genomsnittsväder. Det vill säga väder över en lång tid. Inom meteorologin säger man att klimat är väder under minst 30 år.

Vad är väder?

Väder är egenskaperna i luften omkring oss - helt enkelt det som händer i luften. Hela tiden, alltid, har vi luft över och runt oss. Luften kan vara varm eller kall, torr eller fuktig. Man kan säga att jorden ligger i en bubbla av luft, där luften omkring oss ibland ligger nästan stilla och ibland rör sig mycket.

Vad kan vi göra?

Vi måste gå från en linjär ekonomi (slit-och-släng) till en cirkulär ekonomi, där allt vi producerar är konstruerat så att det kan återanvändas och återvinnas om och om igen.

Förnybara energikällor

Solenergi är kanske den viktigaste förnybara energikällan vi har, och en guldgruva som kan ge oss energi för alltid. På endast en timme tar jorden emot mer energi från solen än vårt totala, globala energibehov för ett helt år, och solens energi till jorden är i runda tal 10 000 gånger mer än hela världens samlade energianvändning.