Förtroendegrupp

Har du som företagsmedlem, lärare eller annan skolpersonal frågor som rör dina barn eller elever är du välkommen att höra av dig till vår Förtroendegrupp. Gruppen består av renommerade personer inom olika professioner, och kan erbjuda kostnadsfri rådgivning inom en mängd olika områden. Klicka på kontaktlänken för att läsa mer om, eller skriva till, respektive person.

Caroline Burstedt

Familjerådgivare

Åsa Hjelte

Advokat

Ulrika Rogland

Advokat

Hans-Erik Rehnstam

Kommunpolis

Pascal Brisson

Rektor

Erika Larsson

Skuldrådgivare

Lena Mobrandt

Beteendevetare och diplomerad psykosyntesterapeut

Jenny Borgström

Skolkurator

Birgitta Rausman

Sjuksköterska

Erik Hellmén

Erik Hellmén är Aktiv Skolas inhyrda expert inom områdena kost, träning, alkohol, tobak och dopning.

Paula Skånberg

Föräldrasupport

Niklas Wallén

Skolläkare

Lena Söderqvist Määttä

Socionom