Det var en aha-upplevelse att se det man säger under ett introducerande föräldramöte i årskurs 1, skrivet på ett sådant tydligt, informativt och trevligt sätt. Föräldrahandboken är en perfekt förstärkning på det man som lärare vill förmedla till alla föräldrar.

- Eva-Lis Lindelund, Brunnsboskolan

Aktiv Skolas utbildningsmaterial hjälper många föräldrar, lärare och poliser att på ett bra och informativt sätt förebygga och upplysa både barn och vuxna om de faror som livet ställer dem inför. Den informationen är ovärderlig.

- Hans-Erik Rehnstam, kommunpolis

Det är så skönt att kunna sticka er Lathund mot narkotika i händerna på föräldrarna som en sammanfattning av det vi säger på våra föräldramöten. Det som står i handboken är precis det som föräldrarna efterfrågar, och det är ju mycket lättare att få med sig er handbok hem än att försöka minnas det vi säger.

- Åsa Wengelin, rektor på Strömbackaskolan

Nyheter

Mer auktoritet i skolan

2017-03-27 kuriren.nu

Det finns inga genvägar till att återinföra lärarnas auktoritet. Vägen till ökad respekt för lärarna börjar och slutar i klassrummet.

”Lärarna har redan de verktyg som behövs”

2017-03-24 skolvarlden.se

Lärare har ett omfattande tillsynsansvar över sina elever, men också en skyldighet att ingripa mot elever som uppträder stökigt. - Ibland kan det vara svårt att förena de båda uppgifterna, säger LR:s chefsjurist Kristina Rollbäck.