Nyheter

Glesbygdsskolor bra på att stötta elever

2017-02-22 skolvarlden.se

Glesbygdsskolor är bra på att ge elever i behov av stöd en inkluderande lärmiljö trots utmaningar som bristande resurser, få specialpedagoger och ständiga hot om nedläggning. Det visar en ny avhandling.

Här är skolan som ska bli bäst i Europa på gympa

2017-02-21 svt.se

De har höjt sina betyg, skolkar mindre och har bättre sammanhållning i klassen. Testet med gympa varje dag är lyckat för klass 9 E på Norrstrandsskolan i Karlstad. Nu ska sjundeklassarna på skolan få mest gympa av alla skolbarn i hela Europa.