Nyheter

Trendbrott: Svenska elever klättrar i matte

2016-12-02 skolvarlden.se

Sverige klättrar uppåt i Timss, den internationella jämförelsen av elevers kunskaper inom matematik- och naturvetenskap i årskurs 4 och 8. Men samtidigt ökar skillnaderna mellan elever som har stöd hemifrån och de som inte har det.

Slopat schema gav lärarna nya möjligheter

2016-12-02 skolvarlden.se

Transport- och fordonstekniska gymnasiet i Stockholm slopade det traditionella skolschemat. I stället arbetar lärare och elever i boxar. Det unika arbetssättet ger både bättre resultat och effektivare användande av tiden.