Det var en aha-upplevelse att se det man säger under ett introducerande föräldramöte i årskurs 1, skrivet på ett sådant tydligt, informativt och trevligt sätt. Föräldrahandboken är en perfekt förstärkning på det man som lärare vill förmedla till alla föräldrar.

- Eva-Lis Lindelund, Brunnsboskolan

Tack för er fina plansch med olika aktiviteter att göra i klassrummet. Planscherna blev jättepopulära och nu ska vi dra igång med lite mer aktiviteter på skolan. Tack för inspirationen!

- Carina Wendel, Alfredshällskolan i Bjärred

Er Lathund mot narkotika är den bästa, mest lättöverskådliga lilla handbok jag läst. Den är enkel att läsa och man får en snabb ”crash course” om narkotika och dess verkningar. Kan verkligen rekommendera den till alla föräldrar och skolor.

- Christer Höglund, polis

Nyheter

Sverige ska ha en jämlik kunskapsskola

2018-07-02 regeringen.se

I skolan läggs grunden för resten av våra liv. Alla elever ska ges möjligheter att rustas för vidare studier, arbetsmarknad och samhällsliv. Ingen elev ska lämnas efter och ingen ska hållas tillbaka. Regeringen har sedan början av mandatperioden gjort stora investeringar i skolan. I år uppgår satsningarna till över 13 miljarder kronor. Sedan regeringen tillträdde har 28 000 fler anställts, barngrupperna i förskolan är de minsta på 25 år och lärarlönerna är högre. Och kunskapsresultaten förbättras i internationella mätningar.

Så ska digitala verktyg integreras i undervisningen

2018-06-29 svt.s

Användandet av digital teknik i matematikundervisning har inte gett de resultat man förväntade sig. Nu visar ny forskning från Linnéuniversitetet att lärare och forskare måste samarbeta för att bättre utnyttja verktygens potential.

En elevkulls framgångar och motgångar

2018-06-29 lr.se

Redan i årskurs 1 börjar vissa elever få åtgärdsprogram och andelen ökar stadigt fram till högstadiet för att sedan öka kraftigare i samband med att betygen uppdagar större kunskapsluckor.