Det var en aha-upplevelse att se det man säger under ett introducerande föräldramöte i årskurs 1, skrivet på ett sådant tydligt, informativt och trevligt sätt. Föräldrahandboken är en perfekt förstärkning på det man som lärare vill förmedla till alla föräldrar.

- Eva-Lis Lindelund, Brunnsboskolan

Aktiv Skolas utbildningsmaterial hjälper många föräldrar, lärare och poliser att på ett bra och informativt sätt förebygga och upplysa både barn och vuxna om de faror som livet ställer dem inför. Den informationen är ovärderlig.

- Hans-Erik Rehnstam, kommunpolis

Det är så skönt att kunna sticka er Lathund mot narkotika i händerna på föräldrarna som en sammanfattning av det vi säger på våra föräldramöten. Det som står i handboken är precis det som föräldrarna efterfrågar, och det är ju mycket lättare att få med sig er handbok hem än att försöka minnas det vi säger.

- Åsa Wengelin, rektor på Strömbackaskolan

Nyheter

Många Stockholmsskolor har mobilförbud

2017-04-24 news55.se

Nio av tio Stockholmsskolor förbjuder sina elever att använda mobiltelefonen under hela eller delar av skoldagen, enligt en enkät till grundskolorna från Svenska Dagbladet.

Hedersförtrycket i Stockholm undersöks

2017-04-24 sverigesradio.se

För första gången sedan 2009 ska Stockholm kartlägga hur stora problemen är med hedersrelaterat förtryck i kommunerna. Skolorna har en viktig roll för att komma tillrätta med problemen har skolorna.