Det var en aha-upplevelse att se det man säger under ett introducerande föräldramöte i årskurs 1, skrivet på ett sådant tydligt, informativt och trevligt sätt. Föräldrahandboken är en perfekt förstärkning på det man som lärare vill förmedla till alla föräldrar.

- Eva-Lis Lindelund, Brunnsboskolan

Aktiv Skolas utbildningsmaterial hjälper många föräldrar, lärare och poliser att på ett bra och informativt sätt förebygga och upplysa både barn och vuxna om de faror som livet ställer dem inför. Den informationen är ovärderlig.

- Hans-Erik Rehnstam, kommunpolis

Det är så skönt att kunna sticka er Lathund mot narkotika i händerna på föräldrarna som en sammanfattning av det vi säger på våra föräldramöten. Det som står i handboken är precis det som föräldrarna efterfrågar, och det är ju mycket lättare att få med sig er handbok hem än att försöka minnas det vi säger.

- Åsa Wengelin, rektor på Strömbackaskolan

Nyheter

Överens: Så här ska det inte gå till

2017-04-25 skolvarlden.se

Efter Skolvärldens granskning av förstelärarnas löner är både regering och opposition överens. Det behövs ett tydligare statligt ansvar i styrningen. - Det är inte så här det ska gå till, säger Helene Hellmark Knutsson (S), minister för forskning och högre utbildning.

YAM på schemat ska förbättra ungas hälsa

2017-04-25 svt.se

Genom programmet YAM ska elever i åk 7 och åk 8 i Västmanland lära sig mer om fysisk och psykisk hälsa. Allt för att minska förekomsten av depression och självmordshandlingar bland unga.