Det var en aha-upplevelse att se det man säger under ett introducerande föräldramöte i årskurs 1, skrivet på ett sådant tydligt, informativt och trevligt sätt. Föräldrahandboken är en perfekt förstärkning på det man som lärare vill förmedla till alla föräldrar.

- Eva-Lis Lindelund, Brunnsboskolan

Mycket enkel och informativ skrift som alla föräldrar till elever inom skolan bör ta del av. Föräldrahandboken innehåller väldigt bra diskussionsunderlag för föräldramöten och skolråd. Det framgår vad föräldrarna bör veta, och vad vi förväntar oss av deras barn och av dem som föräldrar. Det framkommer också hur vi pedagoger tänker kring bland annat sömn, mat och läxor. Denna handbok passar utmärkt till alla, inte bara till förstaklassarnas föräldrar.

- Susanne Ersson, Tuböleskolan

Jag håller 10-15 drogföreläsningar per år, och delar alltid ut er lathund mot narkotika till alla åhörare. Den är till stor hjälp i familjer där man misstänker att ens ungdom nyttjar narkotika.

- Staffan Lingstedt, narkotikainformatör på polisen

Nyheter

Den här svenska skolan förbjuder sina elever att dricka energidryck

2017-09-20 nyheter24.se

Skolan har haft ett förbud mot energidryck i över tre år. Den biträdande rektorn på skolan menar att det har fungerat utan större problem.

Sex miljarder till skolor i utsatta områden

2017-09-20 skolvarlden.se

Regeringen föreslår ett tillskott på sex miljarder till skolan i budgeten för att bryta ojämlikheten i skolsystemet. - Det är den viktigaste dagen i mitt politiska liv, säger Gustav Fridolin.

"Minderåriga rekryteras i alla stadsdelar"

2017-09-20 unt.se

Fritidsgården i Sävja är inget särfall. På många platser i Uppsala där unga träffas försöker kriminella gäng rekrytera ungdomar för att sälja knark. Det säger Hilde Wiberg på socialtjänsten.