Det var en aha-upplevelse att se det man säger under ett introducerande föräldramöte i årskurs 1, skrivet på ett sådant tydligt, informativt och trevligt sätt. Föräldrahandboken är en perfekt förstärkning på det man som lärare vill förmedla till alla föräldrar.

- Eva-Lis Lindelund, Brunnsboskolan

Mycket enkel och informativ skrift som alla föräldrar till elever inom skolan bör ta del av. Föräldrahandboken innehåller väldigt bra diskussionsunderlag för föräldramöten och skolråd. Det framgår vad föräldrarna bör veta, och vad vi förväntar oss av deras barn och av dem som föräldrar. Det framkommer också hur vi pedagoger tänker kring bland annat sömn, mat och läxor. Denna handbok passar utmärkt till alla, inte bara till förstaklassarnas föräldrar.

- Susanne Ersson, Tuböleskolan

Jag håller 10-15 drogföreläsningar per år, och delar alltid ut er lathund mot narkotika till alla åhörare. Den är till stor hjälp i familjer där man misstänker att ens ungdom nyttjar narkotika.

- Staffan Lingstedt, narkotikainformatör på polisen

Nyheter

NPF-krav införs på lärarutbildningen

2017-11-17 skolvarlden.se

Utbildning om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska bli obligatorisk för lärare. Ett bra regeringsbeslut anser specialpedagogen Daniel Johansson. - Nu tar vi ett steg i helt rätt riktning, säger han.

Bättre skolgång för barn med behov av särskilt stöd

2017-11-17 it-pedagogen.se

Skolan ska bli bättre på att stötta elever med ADHD och andra neuropsykiatriska svårigheter. Därför inför regeringen nu nya examensmål för speciallärar- och specialpedagogexamen.

Mer träning ska leda till bättre koncentration – Svanberga skola tar pulsen på eleverna

2017-11-17 norrteljetidning.se

Sedan början av höstterminen 2017 står pulsträning på åttorna och niornas schema på Svanberga skola. Tre förmiddagar i veckan börjar de skoldagen i gympasalen för tjugo minuters fysisk aktivitet innan de går in på lektion. - Jag upplever att det är bättre fokus och mer engagemang, säger Jenny Torngren lärare i matematik och NO.